BIP

Mapa strony

             Struktura organizacyjna
                   Regulaminy organizacyjne
                         Inne regulaminy
                               Zakres obowiązków pracowników obsługujących skrzynke podawcza, skrzynka emailowa
                               Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów.
             STATUT SZKOŁY
             PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
             WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO
             Godziny urzędowania
       Oferty pracy
       Wyniki kontroli


stronę wyświetlono razy Artykuł wyświetlony  razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.