BIP

Załatwianie spraw

Interesanci są przyjmowani w:
- sekretariacie szkoły,
- gabinecie dyrektora szkoły,
- gabinecie wicedyrektora szkoły,

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,
    a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-06-12 21:08:54 Zmiana publikacji pawlip
2 2012-06-12 20:36:06 Zmiana publikacji pawlip
3 2012-06-12 20:35:53 Zmiana publikacji pawlip


stronę wyświetlono 4147 razy Artykuł wyświetlony 4147 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.