BIP

Struktura organizacyjna

Organami szkoły są:
Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski,
Rada Rodziców.


Ich kompetencje określają:
 - Statut Szkoły
 - Regulamin Rady Pedagogicznej
 - Regulamin Rady Rodziców
 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-06-13 17:09:43 Zmiana publikacji pawlip
2 2012-06-13 17:09:15 Zmiana publikacji pawlip
3 2012-06-12 21:40:09 Zmiana publikacji pawlip


stronę wyświetlono 2651 razy Artykuł wyświetlony 2651 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.