BIP

Informacje o jednostce

 
 
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi 
im. C. K. Norwida w Tychach 
ul. C. K. Norwida 40, 43- 100 Tychy

tel. 32 227- 41-65; 32 227-31-39
mail:  2lo@oswiata.tychy.pl
 www.norwid.tychy.pl
 

Dyrektor: mgr Małgorzata Leszczyńska - Kloc
Wicedyrektor: mgr Miłosława Szewczyk


Sekretariat czynny dla petentów od poniedziałku do piątku
   od 8:00 do 13.00

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem :  iod.2lo@oswiata.tychy.pl

 
 
 
Opis szkoły

Liceum ogólnokształcące istnieje od 1963 roku, a w 2002 roku powstały oddziały integracyjne. W roku 2013 liceum obchodzi 50 lat swojego istnienia. Nauka odbywa się w 22 salach lekcyjnych a lekcje wychowania fizycznego na  sali gimnastycznej oraz na boiskach szkolnych, wśród których jest kort tenisowy.Szkoła leży na terenie Starego Miasta. Dojazd umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej (Radziejówka, Rynek, Hotelowiec). Nauka odbywa się od godziny 7.10- lekcja 0 do godziny 15.00.

 Szkoła zapewnia opiekę pedagoga, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga specjalisty ds. autyzmu,  i pielęgniarki.Każdy uczeń naszej szkoły może korzystać z ogromnego księgozbioru sięgającego blisko 30 tysięcy woluminów, z wideoteki, czytelni i centrum multimedialnego. Biblioteka jest skomputeryzowana. Wiemy jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa młodzieży, dlatego w szkole jest monitoring. Każdy uczeń posiada szafkę, w której może schować osobiste rzeczy, nie obawiając się ich utraty.

  Norwid to nie tylko lekcje. Oferujemy możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie tylko. Są to:

- Wymiana międzynarodowa młodzieży szkolnej w ramach projektu Sokrates- Comenius. Byliśmy już kilkakrotnie w Austrii, Belgii, Węgrzech i na Litwie. Gościliśmy młodzież belgijską, węgierską, austriacką i litewską także u siebie. Celem takich projektów jest poznanie kultury krajów europejskich i doskonalenie języków obcych.
- Koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów.
- Wyjazdy na lekcje astronomii do Planetarium Śląskiego w Chorzowie- klasy I.
- Wyjazdy na pokazy z fizyki „Osobliwości świata fizyki” do Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
- Szkolny Klub Europejski „EUROPEJCZYK”
- Szkolne Koło Wolontariatu
- Dzień Przedsiębiorczości
- Dzień Zdrowia
- Konkurs artystyczny „MŁODE TALENTY”
- Działalność organizacji Amnesty International
- Szkolny radiowęzeł
- Radiowęzeł
- Wycieczki klasowe
- Wyjazdy do teatru
- Wyjścia do kina
- Samorząd Uczniowski
W naszym liceum prowadzone są z każdego przedmiotu bezpłatne pozalekcyjne kółka zainteresowań. Zajęcia skierowane będą do uczniów wymagających wsparcia oraz  pragnących się rozwijać, biorących udział w konkursach, olimpiadach a także przygotowujących się do matury. Szkoła zachęca uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i osiąga w nich znaczące sukcesy.
Szkoła posiada certyfikaty: SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ i ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-10-14 20:22:29 Zmiana publikacji 2lo
2 2018-07-02 14:12:25 Zmiana publikacji 2lo
3 2018-07-02 14:10:07 Zmiana publikacji 2lo


stronę wyświetlono 7416 razy Artykuł wyświetlony 7416 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.